Over ons

 

De archiefdiensten

Deze website is van de volgende twee archiefdiensten in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek:

  • Het Streekarchief het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum waar de archieven van Ankeveen, Blaricum, 's-Graveland, Hilversum, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en Wijdemeren worden beheerd

  • Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (voorheen Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen) waar onderzoek mogelijk is naar de geschiedenis van Bussum, Huizen, Muiden en Naarden

Deze archiefdiensten bewaren niet alleen gemeentelijke archieven maar ook archieven van verenigingen, scholen, kerken en families. Daaronder bevinden zich heel bijzondere stukken zoals u kunt zien bij de presentatie in Mooi en Bijzonder.

Bij beide archiefdiensten vindt u een bibliotheek met boeken over de geschiedenis van het Gooi en de Vechtstreek en boeken die hulp bieden bij archiefonderzoek in Nederland. Deze boeken, waaronder unieke exemplaren, worden niet uitgeleend maar kunnen in de studiezalen van de archieven worden ingezien.

Daarnaast worden bij beide archiefdiensten verschillende plaatselijke en regionale kranten bewaard waarvan u op deze site een selectie vindt.

De foto- en tekeningenverzamelingen van de archiefdiensten laten zien hoe het er in de verschillende plaatsen in vroeger tijden uit zag.

Gegevens die van belang zijn voor familieonderzoek zijn nu alleen nog te vinden door een bezoek aan de archiefdiensten. Binnenkort zal de website worden aangevuld met genealogische toegangen. Zoek inmiddels ook eens op de landelijke genealogische sites.

Het werkgebied, herindeling gemeenten

De gemeentegrenzen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn in verre en recente verleden nogal eens gewijzigd. Hierdoor verdwenen zelfstandige gemeenten en ontstonden nieuwe. Hierdoor kan het onduidelijk zijn waar de archieven van de voormalige gemeenten te vinden zijn.

Een (niet uitputtend) overzicht:

Voormalige gemeenteHuidige gemeenteArchieven te vinden bij
Ankeveen,
opgeheven 1-8-1966
WijdemerenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
BijlmermeerAmsterdamStadsarchief Amsterdam
's-Graveland,
opgeheven 1-1-2002
WijdemerenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Kortenhoef,
opgeheven 1-8-1966
WijdemerenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Loosdrecht,
opgeheven 1-1-2002
WijdemerenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Nederhorst den Berg, opgeheven 1-1-2002WijdemerenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Weesperkarspel,
opgeheven 1-8-1966
Amsterdam, Weesp,Wijdemeren, NaardenStadsarchief Amsterdam
RHC Vecht en Venen (voor de periode1795-1816)

 

Bezoek aan de studiezalen van de archiefdiensten

Noteert u zoveel mogelijk informatie die u op de site vond en neem deze mee voor uw onderzoek. Voor genealogisch onderzoek helpt het zoveel mogelijk gegevens van uw familie bij de hand te hebben.

Kijkt u ook eens bij Onderzoeksvragen. Daar vindt u methoden en bronnen voor een aantal soorten historisch onderzoek.

Voor contactgegevens en openingstijden van de archiefdiensten zie Contact

Terug naar boven

 

Laatst gewijzigd: 17/10/16