Onderzoek na 1811

De registers van de Burgerlijke Stand

De Burgerlijke Stand, bijgehouden vanaf 1811, bevat de akten van geboorte, huwelijk en overlijden en daarmee iemands officiële naam en het bewijs van zijn afstamming, het officiële bewijs van sluiting (of ontbinding door echtscheiding) van een huwelijk en van de melding van een overlijden. Tot het einde van de negentiende eeuw komen door verschrijvingen of door het noteren van de naam zoals die werd opgegeven en niet zoals die geregistreerd stond, ook binnen één familie verschillende schrijfwijzen van dezelfde achternaam voor.

De akten zijn op microfiche beschikbaar. Ze staan chronologisch geordend: indien u beschikt over een aktedatum, kunt u eenvoudig de juiste fiche erbij zoeken. Indien u alleen over een naam beschikt, kunt u in de registers zoeken via de ´tienjaarlijkse tafels´ op fiche. Deze fiches geven per (meestal) tien jaar alfabetisch de namen van de ingeschreven personen met de datum van de akte.

Het bevolkingsregister

Dit register is ingevoerd in 1850 en vermeldt de belangrijkste gegevens van de inwoners van de gemeente:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • relatie tot gezinshoofd
 • geboortedatum en -plaats
 • burgerlijke staat
 • gezindte
 • beroep
 • adres
 • datum van vestiging
 • plaats van herkomst
 • datum van vertrek
 • nieuwe vestigingsplaats
 • overlijdensdatum

 

N.B.:    Personen behorend tot één gezin, met de eventueel inwonende familieleden / personeelsleden krijgen allen een opvolgend nummer:

- Nummer 1 is het gezinshoofd

- Nummer 2 zijn echtgenote

- Nummer 3 etc.

Zodra een volgend gezin het huis betrekt, begint de nummering weer bij nummer 1.


Burgerlijke Stand per plaats:

AnkeveenBlaricum´s- GravelandHilversum
KortenhoefLarenLoosdrechtNederhorst den Berg

 

Naarden, Bussum, Muiden en Huizen

Bevolkingsregister per plaats:

AnkeveenBlaricum (rubriek 2.3 Bevolking)´s- GravelandHilversum
KortenhoefLarenLoosdrecht (V bevolkingsadministratie)Nederhorst den Berg
BussumHuizenMuidenNaarden

 

Niet openbare bevolkingsregisters

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek beheert alleen openbare gegevens. Als u gegeven nodig heeft uit nog niet openbare bevolkingsregisters, kunt u hier lezen hoe u deze gegevens kunt aanvragen bij Publiekszaken.

Joodse oorlogsslachtoffers

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek heeft lijsten van Joodse oorlogsslachtoffers, geboren of wonende te Hilversum. Hierin staat vermeld waar deze overleden zijn en wanneer.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) heeft een lijst gepubliceerd met organisaties die nabestaanden behulpzaam kunnen zijn in hun zoektocht naar informatie:

http://www.burgemeesters.nl/node/399

 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd: 13/02/19