Erfgooiersarchief digitaal

Veel documenten uit het belangrijke archief van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland zijn nu digitaal toegankelijk. Liefst 23.000 scans zijn gekoppeld aan de beschrijvingen op de website, zie deze link voor de complete set. Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen maakt hiermee een mooie stap in de digitale dienstverlening. De geschiedenis van het Gooi is nauw verweven met die van de erfgooiers, Gooise boeren met gebruiksrechten op weilanden, heiden, bossen, moerasgebied en jachtterreinen. Die rechten gingen over van vader op zoon, vandaar erfgooiers. Om die rechten te beschermen diende vanaf de 15deeeuw de agrarische belangenorganisatie Stad en Lande van Gooiland. In 1979 kwam er een eind aan het bestaan van de vereniging, enkele jaren daarvoor al kwam er een gelijknamige stichting die de erfenis levend houdt. In 1993 droeg de stichting het ruim 100 strekkende meter, eeuwenoude archief over aan de archiefdienst in Naarden-Vesting. Tot dusver was het daar alleen op de studiezaal in te zien.

Alle beschrijvingen zijn te vinden op de website met de zoektermen ssan053.01 en ssan053.04

SL
 

Authentieke afschriften uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland betreffende een besluit van 28 maart 1721

SSAN053.04 inventarisnummer 3417 (klik op de scan voor meer informatie)

 

 

Laatst gewijzigd: 29/03/17