De Egelantier

Als alles volgens de planning verloopt, staat er in 2014 in de Egelantierstraat een nieuw en eigentijds complex voor ouderen. Dat bestaat uit een woondienstencentrum met 36 verpleegplaatsen, 42 zorgappartementen en honderd aanleunwoningen. Het centrum zal ook onderdak bieden aan een huisarts, apotheker, fysiotherapeut, een eetgelegenheid en een kinderdagverblijf.

Filantroop

De nieuwbouw is de derde versie van wat in 1921 werd geopend als Het Verzorgingshuis. Dat eerste Hilversumse bejaardencentrum had een lange voorgeschiedenis, die begon met een gift van de filantroop  Benjamin Willem Blijdenstein. Deze Hilversummer was directeur van de Twentsche Bank, die in 1911 vijftig jaar bestond. Ter gelegenheid van dat jubileum schonk de heer Blijdenstein  het gemeentebestuur een bedrag van 50.000 gulden als eerste bijdrage voor het stichten van wat toen een oudemannen- en vrouwenhuis werd genoemd. In die tijd was de schenking voldoende voor de helft van de bouwkosten.

Verzorgingshuis voor ouden van dagen, later De Egelantier, 1922 Verzorgingshuis voor ouden van dagen, later De Egelantier, 1920

Arm

Hilversum was echter zo arm dat het aanvankelijk de andere 50.000 gulden niet op tafel kon leggen. Uiteindelijk duurde het mede door de Eerste Wereldoorlog tot 1919 voordat de eerste steen kon worden gelegd. Blijdenstein maakte dat niet meer mee. Hij overleed in 1914. Zijn kinderen traden in zijn voetsporen. In 1919 schonken zij 60.000 gulden. Door kostenstijgingen droeg de gemeente uiteindelijk meer bij.

Meintema

Met hulp van de gemeente was een terrein gevonden in de buurt van de Eikbosserweg. Het eerste bestuur schreef een prijsvraag  uit onder architecten, die gewonnen werd door de Fries Doekele Meintema. Aanvankelijk was wat toen nog Het Verzorgingshuis heette (zie foto’s) zijn tijd ver vooruit, maar het tehuis kon uiteindelijk de tand des tijd niet doorstaan. In 1959 was de naam omgedoopt tot Huize d’Egelantier. In 1971 drongen het Rijk en de provincie aan op nieuwbouw, waarmee vier jaar later werd begonnen. Het nieuwe hoofdgebouw werd in ’77 officieel geopend, een jaar later volgde de oplevering van zeventig bejaardenwoningen.

Gefaseerd

Na de eeuwwisseling herhaalde de geschiedenis zich. Eigenaresse Dudok Wonen stelde vast dat De Egelantier – zo heette inmiddels het complex - niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Het bestemmingsplan dat de nieuwe Egelantier mogelijk maakt, ligt nu ter visie. Dudok Wonen wil eind van dit jaar het startsein geven voor de nieuwbouw, waarvan de gemeente wil dat die gefaseerd plaatsvindt. Zo kunnen de bewoners in één keer over van de oude behuizing naar de nieuwe. Er is ook rekening gehouden met de buurt. Zo moet een nieuwe parkeergarage voorkomen dat omwonenden te maken krijgen met parkeeroverlast. Diezelfde omwonenden kunnen straks ook gebruik maken van de eetgelegenheid in De Egelantier.

Verzorgingshuis voor ouden van dagen, later De Egelantier, 1935 ca. De Egelantier, juni 1975

Dit artikel werd geschreven door de afdeling Communicatie en gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum op 14 april 2010.

Laatst gewijzigd: 07/03/11