Advies & Toezicht

Wat houdt de advies- en toezichttaak van de archivaris in hoofdzaak in?

Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften bij gemeenten en andere lagere overheden ten aanzien van het informatiebeheer. Advisering over de inrichting van het informatiebeheer, onder andere door het aanreiken van handreikingen en instrumenten.

Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (ssan) vervult de advies- en toezichttaken bij de aangesloten gemeenten.

Het Streekarchief het Gooi en de Vechtstreek vervult de inspectie- en adviestaken bij de aangesloten gemeenten Blaricum, Hilversum, Laren en Wijdemeren en bij de gemeenschappelijke regelingen Regio (voorheen het Gewest) Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

 

 

Laatst gewijzigd: 17/05/17